Najnowsze wiadomości

15 lipca 2024 12:33

Sprężony CO2 vs. Sprężone powietrzeJaka jest różnica między CO2 a sprężonym powietrzem?

Podobnie jak zwykłe powietrze, dwutlenek węgla (CO2) jest ściśliwy. Chociaż oba te gazy są gazami, większość podobieństw na tym się kończy. Istnieje jednak między nimi wiele różnic, dlatego przyjrzyjmy się, co je odróżnia.

Łatwość sprężania powietrza w porównaniu do sprężania CO2

CO2 jest łatwiejszy do sprężenia niż powietrze. Oznacza to, że wytwarza mniej ciepła, a tym samym wymaga mniejszej ilości sprzętu używanego do sprężania. Proces sprężania wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami.

Jednym z nich jest powstająca wilgoć. W przypadku sprężonego powietrza nie stanowi ona większego problemu, jeśli się ją odprowadza. Jednak wilgoć powstająca podczas sprężania dwutlenku węgla tworzy kwas węglowy. W związku z tym należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec korozji sprzętu. Obejmuje to stosowanie stali nierdzewnej lub materiałów powlekanych do elementów, które stykają się z kondensatem.

CO2 jest cięższą cząsteczką. Może generować większe wibracje, a w przypadku zbyt dużego sprężania (tj. przy wysokim ciśnieniu) może się skroplić. Może to doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.

Jak skrapla się CO2?

Konstrukcja sprężarki CO2 a konstrukcja sprężarki powietrza

W ten sposób dochodzimy do sprzętu.

Z zewnątrz trudno byłoby odróżnić sprężarkę powietrza od sprężarki CO2. Wewnątrz są jednak pewne różnice:

  • Sprężarka CO2 ma więcej stali nierdzewnej, która chroni przed korozją.
  • Jest ona zazwyczaj większa i bardziej wytrzymała niż sprężarka powietrza. Dzięki temu jest w stanie sprostać większym obciążeniom i wibracjom.
  • Sprężarka CO2 nie jest wyposażona w bezpośredni przewód wlotowy. Musi pobierać gaz ze źródła CO2. W związku z tym istnieje system wlotowy, w którym CO2 jest oczyszczany przed dotarciem do sprężarki.

Problemy związane z ochroną środowiska

Sprężone powietrze jest powietrzem z otoczenia, sprężonym. Może się ono uwalniać do atmosfery (przez nieszczelności w układzie) bez szkody dla środowiska.

Dwutlenek węgla jest jednak szkodliwym gazem cieplarnianym, dlatego należy unikać jego uwalniania do atmosfery. Sprężone powietrze jest bezpieczne do oddychania, ale nagromadzenie dwutlenku węgla w zamkniętej przestrzeni stanowi zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących się w pobliżu.

Aby uniknąć uwalniania dwutlenku węgla, należy go przechowywać lub wykorzystać do innych zastosowań.

Zastosowania sprężonego powietrza a zastosowania sprężonego dwutlenku węgla

Kolejną istotną różnicą jest zastosowanie powietrza i CO2 po sprężeniu.

Ogólnie rzecz biorąc, sprężamy powietrze, aby użyć go do zasilania narzędzi pneumatycznych, transportu materiałów, obsługi hamulców itp.

I odwrotnie, dwutlenek węgla sprężamy, aby go przemieszczać lub magazynować. Po sprężeniu CO2 może służyć do karbonizacji napojów i tworzenia atmosfery obojętnej w określonych procesach. Może też stać się surowcem do reakcji chemicznych.

Ostrożne obchodzenie się z CO2 ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Dzień Ziemi 2022 - i rozszerzony Miesiąc Ziemi w kwietniu - zwracają uwagę na wysiłki zmierzające do usunięcia CO2 z atmosfery.

Niektórzy producenci dwutlenku węgla ponownie wykorzystują CO2 lub wychwytują go (za pomocą sprężarek CO2). Większość innych uwalnia go do atmosfery. Ze względu na obawy o środowisko, podatki i coraz bardziej rygorystyczne przepisy, wychwytywanie dwutlenku węgla stało się popularne jako zrównoważone i tańsze rozwiązanie. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wychwytywania CO2, istnieje zapotrzebowanie na instalację sprężarek.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://www.atlascopco.com/en-us/compressors/industry-solutions/carbon-capture-solutions

Artykuł zaadaptowany z oryginalnego postu WIKI