Najnowsze wiadomości

15 lipca 2024 13:10

Zrozumienie terminu koszt cyklu życiaPowszechnym sposobem analizy inwestycji w produkt jest podejście systemowe, czyli analiza kosztów cyklu życia (LCC). Analiza ta bada wszystkie etapy cyklu życia działającego produktu, w tym wszystko od wyboru surowców do końcowego usuwania odpadów i recyklingu.

Analiza LCC jest często stosowana jako narzędzie porównawcze pomiędzy różnymi opcjami inwestycyjnymi. Wynik analizy LCC dostarcza wskazówek w kwestiach dotyczących konkretnych procesów lub określonych elementów projektu produktu, co może pomóc w minimalizacji operacyjnego wpływu na środowisko.

Obliczenia LCC

Obliczenia LCC są wykorzystywane jako narzędzie do oceny różnych opcji inwestycyjnych. Obliczenia te obejmują połączone koszty kapitału, serwisu i utrzymania oraz koszty operacyjne.

Służąc jako podstawa do określenia wymagań w nowej instalacji, obliczenia LCC są często wdrażane w oparciu o planowaną instalację. Obliczenia dają użytkownikom kwalifikowany szacunek przyszłych kosztów w oparciu o aktualną wiedzę na temat funkcjonującego sprzętu. Obliczenia powinny być wykonane wspólnie przez nabywcę i eksperta ds. sprężonego powietrza z uwzględnieniem aktualnych cen energii i warunków instalacji.

Co porównuje kalkulacja LCC?

Obliczenia LCC sprawdzają, jak różne opcje inwestycyjne wpływają na:

  • Jakość produkcji
  • Bezpieczeństwo produkcji
  • Późniejsze wymagania inwestycyjne
  • Utrzymanie maszyn produkcyjnych i sieci dystrybucji
  • Środowisko
  • Jakość produktu końcowego
  • Ryzyko związane z przestojami

Przy ocenie kosztów serwisu i utrzymania należy również uwzględnić oczekiwany stan sprzętu na koniec okresu obliczeniowego.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów w zakładzie należy porównać różne opcje i obliczyć LCC produktu lub usługi, aby zrozumieć ich wpływ finansowy i operacyjny. Aby uzyskać pomoc w obliczaniu LCC, zostaw nam komentarz poniżej.