Najnowsze wiadomości

15 lipca 2024 13:31

6 powodów, dla których system sprężonego powietrza potrzebuje scentralizowanego sterowaniaW przypadku instalacji sprężonego powietrza wykorzystującej więcej niż jedną sprężarkę lub osuszacz może być trudno określić, które urządzenie kiedy ma pracować. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zapotrzebowanie na sprężone powietrze zmienia się w ciągu dnia. Jeśli system nie jest odpowiednio sterowany, istnieje ryzyko, że będzie produkował zbyt dużo sprężonego powietrza, co przekłada się na zbyt duże wydatki.

Rozwiązanie: centralny sterownik. Poniżej przedstawiamy sześć powodów, dla których system sprężonego powietrza zyskuje na centralnym sterowaniu.

  1. Elastyczne sekwencjonowanie maszyn - Sterowniki zapewniają, że maszyny pracują w grupach i dostosowują się do zapotrzebowania. W systemie stacjonarnym może istnieć określona kolejność, w jakiej maszyny są używane w celu zaspokojenia zapotrzebowania na powietrze. W systemie elastycznym z kontrolerem wykorzystywana jest najlepsza kombinacja maszyn.

  2. Wyrównanie obciążenia pracą - rozkładającobciążenie na wiele maszyn, centralny sterownik zapobiega niepotrzebnemu przeciążeniu poszczególnych maszyn. Sterownik może również priorytetowo traktować wykorzystanie najbardziej ekonomicznych maszyn w stosunku do starszych, mniej efektywnych wersji.

  3. Ciągłe wykorzystanie maszyn VSD - Sprężarki VSD są najbardziej energooszczędnymi maszynami w przypadku zmiennego obciążenia. Centralny sterownik może zapewnić, że te maszyny będą traktowane priorytetowo w stosunku do sprężarek pracujących przy obciążeniu podstawowym lub z jedną prędkością.

  4. Regulacja ciśnienia w układzie - dzięki centralnemu sterownikowi maszyny mogą pracować we wcześniej zdefiniowanym i wąskim zakresie ciśnienia. Dzięki temu system może zaspokoić zapotrzebowanie, optymalizując jednocześnie efektywność energetyczną.

  5. Planowanie wy łączeń - centralne sterowniki mogą pomóc operatorom w zaplanowaniu konserwacji i uniknięciu ponoszenia dodatkowych kosztów w godzinach wolnych od pracy. Planowane wyłączenia powinny być częścią każdego planu konserwacji predykcyjnej.

  6. Mniej wizyt serwisowych - wykorzystując elastyczne sekwencjonowanie pracy maszyn, wyrównywanie obciążenia i planowanie wyłączeń, centralne sterowniki pomagają maszynom ograniczyć przedwczesne zużycie. Prowadzi to do rzadszych wizyt serwisowych, a w konsekwencji do obniżenia kosztów serwisu i konserwacji.

W zależności od producenta mogą być dostępne różne rodzaje systemów centralnego sterowania. W firmie Atlas Copco zaprezentowaliśmy niedawno nową generację centralnych sterowników - Optimizer 4.0. Sterownik ten wybiera najbardziej efektywną kombinację określonych ciśnień roboczych, równoważąc czas pracy urządzeń, aby zapobiec nierównomiernemu zużyciu sprężarek i zminimalizować częstotliwość przeglądów. Za pomocą bardzo intuicyjnego interfejsu użytkownicy mają dostęp do danych dotyczących wydajności i zużycia energii przez każdą maszynę, a także do informacji na temat funkcjonowania całego systemu.

Możesz również skorzystać z następujących artykułów:

Cztery korzyści płynące z modernizacji systemu sprężarek

Technologia zdalnego monitorowania umożliwia skuteczną konserwację predykcyjną (wideo)

System sterowania sprężarką - proste rozwiązanie skomplikowanego problemu