Najnowsze wiadomości

1 grudnia 2023 10:21

Biogaz - co to jest?Biogaz to wychwycony gaz, który powstaje w sposób naturalny w wyniku fermentacji beztlenowej surowców takich jak odpady rolnicze, obornik, odpady komunalne, materiał roślinny, ścieki lub odpady spożywcze. Przykładem może być gaz wytwarzany przez Państwa pryzmę kompostową.

Biogaz jest mieszaniną gazów składającą się głównie z metanu i dwutlenku węgla oraz śladowych ilości innych gazów. Na poziomie przemysłowym do kontroli i zarządzania procesem używane są specjalistyczne komory fermentacyjne. Powstający biogaz jest klasyfikowany jako odnawialne źródło energii.

Jednak biogaz i odnawialny gaz ziemny różnią się od siebie. Odnawialny gaz ziemny jest właściwie rodzajem biogazu. Jest to bardzo czysty rodzaj biogazu (do 99% metanu), co sprawia, że nadaje się do zastosowań, które zazwyczaj opierały się na tradycyjnym gazie ziemnym, takich jak:

 1. Tankowanie pojazdów - jeśli biogaz zostanie oczyszczony i sprężony w może być użyty jako paliwo
 2. Zastępstwo dla gazu ziemnego - jeśli biogaz zostanie oczyszczony i ulepszony do standardów gazu ziemnego, może być wtłoczony do rurociągów lokalnych firm gazowniczych i używany do użytku komercyjnego, ogrzewania naszych domów, a nawet gotowania.
 3. Energia elektryczna - bardzo czysty biogaz może być przekształcony bezpośrednio w energię elektryczną przy użyciu ogniw paliwowych.

Głównymi składnikami do produkcji biogazu są w dużej mierze odpady spożywcze i zwierzęce, ścieki oraz uprawy. Naturalnie zachodząca fermentacja beztlenowa odpadów może być zoptymalizowana, kontrolowana i ograniczona przy użyciu komercyjnych komór fermentacyjnych. Jednak nie wszystkie odpady rozkładają się w tym samym tempie, dlatego mieszanie wielu odpadów w jednej komorze fermentacyjnej, zwane współfermentacją, może pomóc zwiększyć wydajność biogazu.

Po wychwyceniu biogazu należy go oczyścić i skompresować, aby stał się użytecznym źródłem energii. W tym momencie można się zastanawiać, jak produkcja biogazu przekłada się na przemysł powietrzny i gazowy. Bez sprężarek powietrza, dmuchaw, agregatów chłodniczych itp. produkcja biogazu nie byłaby możliwa, ponieważ urządzenia te są wykorzystywane w całym procesie produkcyjnym.

Na etapie zbierania i oczyszczania znajduje się wiele zastosowań:

 • Dmuchawy do wychwytywania metanu powstającego w wyniku rozkładu na składowisku.
 • Wytwarzanie tlenu do odsiarczania.
 • Dmuchawy napowietrzające do oczyszczania ścieków.
 • Sprężarki powietrza do oprzyrządowania, transportu i ogólnego zastosowania w zakładzie.
 • Chillery przemysłowe do chłodzenia.

Jeśli chodzi o sprężanie gazu do wysokiego ciśnienia, które przekształca go w użyteczną formę energii:

 • Sprężarki powietrza z napędem pasowym i bezpośrednim do sprężania gazu do 4.500 PSIG.
 • Sprężarki do wtrysku do sieci.
 • Sprężarki do wtłaczania do rur o ciśnieniu do 3 600 PSIG.
 • Systemy redukcji ciśnienia do stopniowego obniżania ciśnienia.
 • Stacje paliw i dystrybutory dla pojazdów NGV.

W miarę jak staramy się zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, biogaz będzie zyskiwał na znaczeniu. Ponieważ liczba ludności na świecie stale rośnie i rozwija się, utylizacja odpadów i zapotrzebowanie na paliwo są dwoma produktami ubocznymi tego wzrostu, a produkcja biogazu oferuje jedno rozwiązanie: przyjmowanie odpadów i przekształcanie ich w paliwo.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biogazie i RNG, skontaktuj się z ekspertami z Atlas Copco.