Najnowsze wiadomości

1 grudnia 2023 11:34

Obliczanie ciepła odzyskanegoKilka tygodni temu omówiliśmy chemię środków smarnych do sprężarek. W tym tygodniu mówimy o matematyce i fizyce w odniesieniu do odzyskiwania energii.

Podczas sprężania powietrza wytwarzane jest ciepło. Zanim sprężone powietrze zostanie rozprowadzone w systemie rurociągów i dostarczone do procesu końcowego, ciepło jest pobierane i staje się odpadem, chyba że zostanie odzyskane. Ponad 90% energii cieplnej wytwarzanej podczas sprężania powietrza można odzyskać i ponownie wykorzystać w innych procesach produkcyjnych, jeśli tylko uda się efektywnie wykorzystać energię uzyskaną w wyniku chłodzenia instalacji sprężarki.

Całkowita ilość energii możliwej do odzyskania oscyluje zwykle wokół 94%. W poniższym przykładzie produkcji ciepła, łącznie sześć procent ciepła jest nie do odzyskania ze względu na ciepło pozostające w sprężonym powietrzu lub rozpraszane do otoczenia.

9% Ciepło z silnika
72% Ciepło z chłodnicy oleju13% Cie
pło

z chłodnicy końcowej


94% Ciepło odzyskiwalne

4% Ciepło pozostałe w sprężonym powietrzu
2% Ciepło rozproszone w otaczającym powietrzu
6% Strata ciepła sprężonego powietrza

Prawidłowo zaprojektowana jednostka odzysku ciepła może odzyskać od 50-94% dostępnej energii cieplnej i ogrzać powietrze lub wodę. W systemie chłodzonym powietrzem, ogrzane powietrze może być rozprowadzane przez wentylator w celu ogrzania budynku. W systemie chłodzonym wodą, woda chłodząca może być wykorzystana do uzupełnienia systemu ogrzewania ciepłej wody. Gorąca woda może być następnie wykorzystana w procesach produkcyjnych lub do czyszczenia, co pomaga zmniejszyć zużycie tradycyjnych źródeł energii przez producenta.

Dowiedz się, jak możesz "wykorzystać swoją energię dwukrotnie", odwiedzając ten link.