Najnowsze wiadomości

15 lipca 2024 14:05

Trzy kroki do minimalizacji kosztów sprężonego powietrzaSprężone powietrze jest jednym z najważniejszych mediów w wielu gałęziach przemysłu, ale jest też dużym konsumentem energii. Wszelkie oszczędności w systemach sprężonego powietrza mogą mieć znaczący wpływ na koszty i środowisko.

Aby zminimalizować koszty sprężonego powietrza należy wykonać następujące czynności:

  1. Przeanalizuj swoją instalację.

Zleć producentowi sprężonego powietrza wstępną ocenę instalacji i wykonaj przybliżoną kalkulację kosztów energii i emisji dwutlenku węgla, które można zmniejszyć.

  1. Optymalizacja zużycia energii

Jednym ze sposobów zmniejszenia ogólnego zużycia energii w zakładzie jest odzyskanie odrzuconego ciepła i ponowne wykorzystanie go w cyklu produkcyjnym. Odzysk ciepła można wykorzystać do wstępnego podgrzania wody za pomocą kotła grzewczego lub grzejników. Innym sposobem optymalizacji instalacji sprężarek jest zastosowanie centralnego systemu sterowania. Centralny sterownik łączy wszystkie sprężarki i osuszacze w celu obniżenia ogólnego pasma ciśnienia i wyeliminowania konieczności stosowania wyższego ciśnienia roboczego.

  1. Monitorowanie instalacji

Systemy zdalnego monitorowania oferują pełny wgląd w produkcję sprężonego powietrza. Nie tylko kontroluje i potwierdza rozwiązania oszczędnościowe, ale także pomaga przewidzieć potencjalne problemy. System na bieżąco śledzi zmiany produkcyjne i informuje o przyszłych usprawnieniach.