Najnowsze wiadomości

23 maja 2024 23:13

Dlaczego osuszacz chłodniczy wymaga obejścia gorącego gazu?Gdy zbliżamy się do końca roku, dni stają się coraz krótsze, a noce zimniejsze. Budujemy ogniska, zakładamy więcej warstw i podkręcamy ogrzewanie, aby chronić się przed ujemnymi temperaturami. Czasami jednak ekstremalne zimno może prowadzić do poważnych problemów, zarówno dla ludzi, jak i konstrukcji. Domy mogą zostać uszkodzone przez ciężki śnieg, oblodzone gałęzie, które łamią się pod własnym ciężarem i pękające rury. Mroźne temperatury mogą oznaczać kłopoty dla wielu konstrukcji, a dotyczy to również osuszaczy chłodniczych. Za pomocą obejścia gorącego gazu można utrzymać osuszacz w optymalnej temperaturze bez narażania zdrowia systemu.

Przechłodzenie może zaszkodzić osuszaczowi chłodniczemu

Obieg chłodniczy w osuszaczu ziębniczym jest tak dobrany, aby schłodzić pełną wydajność wlotową do określonej temperatury. Jeśli z jakiegoś powodu osuszacz jest tylko częściowo obciążony, obieg czynnika chłodniczego może nadmiernie schłodzić powietrze, co spowoduje nie tylko skraplanie, ale także zamarzanie wody zawartej w powietrzu. Jeśli woda zamarznie w wymienniku ciepła, przepływ powietrza może zostać zablokowany, a rozprężanie występujące podczas tworzenia się lodu może spowodować pęknięcie wymiennika ciepła.

Co to jest obejście gorącego gazu?

Obejście gorącego gazu to zawór, który automatycznie reguluje temperaturę chłodzenia w wymienniku osuszacza w oparciu o ciśnienie czynnika chłodniczego. Ciśnienie mierzone za wymiennikiem ciepła bezpośrednio koreluje z temperaturą w układzie. Niskie ciśnienie oznacza niską temperaturę.

Gdy osuszacz jest tylko częściowo załadowany, w układzie panuje niższe ciśnienie. Gdy ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego spada, zawór obejściowy gorącego gazu otwiera się, umożliwiając części czynnika chłodniczego ominięcie wymiennika ciepła, eliminując problem nadmiernego chłodzenia.

Jak wybrać skuteczny zawór obejściowy gorącego gazu?

Ważne jest, aby wybrać obejście gorącego gazu, które jest w stanie w pełni otwierać się i zamykać w zależności od ciśnienia wejściowego. Zawory obejściowe gorącego gazu z ograniczonymi możliwościami otwierania mają mniejsze szanse na zapobieganie zamarzaniu, gdy przychodzące obciążenie jest szczególnie niskie.

Kontrola otwarcia zaworu musi być funkcją zmierzonego ciśnienia, a pozycja zaworu musi być stała. Jest to bezwzględny wymóg, aby osuszacz utrzymywał stały punkt rosy ciśnienia wyjściowego. Osuszacz powinien być sprawny przez cały okres eksploatacji, co oznacza, że wszystkie podzespoły muszą być niezawodne przez wiele lat pracy, w tym obejście gorącego gazu.

Możesz nie być w stanie uciec przed żywiołami tej zimy, ale osuszacz chłodniczy nie powinien być pozostawiony na mrozie. Upewniając się, że osuszacz sprężonego powietrza wykorzystuje obejście gorącego gazu, można zapobiec szkodliwemu przechłodzeniu. Już dziś porozmawiaj ze specjalistą Atlas Copco o naszej ofercie osuszaczy ziębniczych i o tym, jak można wykorzystać obejście gorącego gazu, aby utrzymać system w dobrym stanie.