Najnowsze wiadomości

15 lipca 2024 12:32

Kalibracja narzędzi: dlaczego jest to ważne?Kalibracja jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia, że narzędzia działają tak, jak powinny, dając poprawne odczyty, zapewniając bezpieczne środowisko pracy dla użytkowników końcowych i gwarantując, że przedsiębiorstwa przestrzegają swoich zobowiązań prawnych. Jednakże, kalibracja jest często mylona z dokładnością i precyzją. Tutaj badamy, co dokładnie oznacza kalibracja i dlaczego jest ona tak ważna.

Co to jest kalibracja?

Twoje narzędzie działa dobrze, ale skąd wiesz, że mierzy dokładnie? Tam właśnie jest kalibracja.

Kalibracja polega na wyznaczeniu i udokumentowaniu różnicy w odczytach podawanych przez narzędzie w porównaniu z odczytem podawanym przez wzorzec pomiarowy (urządzenie stałe, o którym wiadomo, że jest dokładne). Zazwyczaj następuje po nim regulacja narzędzia.

Proces sprawdza, czy wartości te mieszczą się w dopuszczalnym zakresie (poziomie tolerancji) w odniesieniu do konkretnego zastosowania. W przeciwnym razie należy wyregulować sprzęt, aby upewnić się, że odchylenie między rzeczywistą a wymaganą wartością jest minimalne, a także, że przywrócona zostanie pierwotna dokładność działania narzędzia, co zapewni większą precyzję. Po wyregulowaniu narzędzia można przeprowadzić kontrolę kalibracji.

Po co kalibrować?

Wydajność narzędzi i instrumentów ma tendencję do dryfowania w czasie i każde narzędzie traci w pewnym stopniu dokładność. Poniższy przykład pokazuje, jak moment obrotowy narzędzia BlueTork, które jest używane do dokręcania śrub na kołach samochodów ciężarowych, może się zmieniać w ciągu kilku lat w normalnych warunkach pracy.

Chociaż wartość momentu obrotowego jest taka sama, rzeczywista zmierzona wartość jest inna. W pierwszych kilku latach wartość ta nadal mieści się w przedziale tolerancji, ale w trzecim roku wykracza poza przedział tolerancji i konieczne jest dostosowanie przyrządu do podawania substancji odżywczych, aby nadal dawał on dokładny wynik.

Kalibracja jest niezbędna do utrzymania dokładności i powtarzalności narzędzi w czasie.

Poprzez kalibrację i regulację narzędzi, zapewnia ich precyzję na wymaganym poziomie. 3 powody, dla których jest to ważne:

  • narzędzie działa prawidłowo, utrzymując prawidłowe dokręcenie w czasie 
  • firma przestrzega norm i wymogów regulacyjnych systemu jakości, a tym samym unika ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z odpowiedzialnością za produkt. Jeśli firma posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązana do kalibracji swoich narzędzi w celu zapewnienia jakości gotowych produktów i usług. 
  • proces ten gwarantuje bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom

Po zakończeniu procesu kalibracji laboratorium musi dostarczyć świadectwo kalibracji.

Uwaga: świadectwo badań różni się od świadectwa wzorcowania. Świadectwa testowe pokazują tylko działanie narzędzia w danym momencie.

Jak skalibrować narzędzia?

Tylko laboratoria zgodne z normą ISO/IEC 17025 mogą dostarczyć ważny certyfikat kalibracji. Możesz skontaktować się z lokalnym organem akredytacyjnym, aby uzyskać listę wszystkich akredytowanych laboratoriów. Jako przykład, poniżej znajdują się niektóre istniejące listy dla rynku amerykańskiego: