Najnowsze wiadomości

1 grudnia 2023 11:28

Jak złagodzić trzy zagrożenia bezpieczeństwa związane z produkcją żywności?Istnieją trzy podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w produkcji żywności: biologiczne, chemiczne i fizyczne. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności może pomóc w ograniczeniu tych zagrożeń i jest kluczowym elementem certyfikacji ISO 22000. ISO 22000 to certyfikat jakości ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), który może być stosowany w każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym. Jest to specyficzna dla żywności i napojów (F&B) pochodna normy ISO 9001.

Poniżej przedstawiono trzy zagrożenia bezpieczeństwa i strategie radzenia sobie z nimi w produkcji żywności.

Zagrożenia biologiczne

Czym są zagrożenia biologiczne? Zagrożenia te są powodowane przez mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy, pasożyty i pleśń, i często wiążą się z niepowodzeniem etapu procesu.

Jak producenci mogą przeciwdziałać zagrożeniom biologicznym? Sprężarki bezolejowe nie generują zagrożeń biologicznych, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem i konserwowane w sposób opisany w instrukcjach obsługi. Zanieczyszczenia biologiczne są ograniczane ilościowo lub całkowicie usuwane dzięki efektowi sterylizacji (w połączeniu ze sprężarką bezolejową i podłączonym osuszaczem adsorpcyjnym). Należy pamiętać, że chociaż sprężone powietrze przechodzi przez wysokie temperatury na etapach sprężarki, czas ten jest zbyt krótki, aby zapewnić pełną sterylizację.

Zagrożenia chemiczne

Czym są zagrożenia chemiczne? Zagrożenia chemiczne to substancje, które mogą nie występować naturalnie w produkcie. Może to być na przykład substancja celowo dodana do rośliny lub zwierzęcia podczas wzrostu lub przetwarzania żywności.

W jaki sposób firma Atlas Copco przeciwdziała zagrożeniom chemicznym w procesie produkcji? Proces produkcyjny Atlas Copco, jak również nasi poddostawcy, dostosowują się do aktualnych potrzeb. Wszystkie produkty i systemy, które mogą zawierać substancje chemiczne, są dokładnie sprawdzane. Wynikiem tych badań i działań dostosowawczych jest zapewnienie, że nie zostanie zidentyfikowane żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Nasz proces gwarantuje, że bezolejowe sprężarki i urządzenia osuszające nie będą stwarzać żadnych zagrożeń chemicznych, gdy będą używane zgodnie z przeznaczeniem.

Zagrożenia fizyczne

Czym są zagrożenia fizyczne? Zagrożenia fizyczne to substancje, które zwykle nie występują w żywności i mogą potencjalnie powodować obrażenia fizyczne. Na przykład, sprzęt sprężarkowy i powiązane z nim osuszacze mogą uwalniać cząstki stałe z wewnętrznych części komponentów, co z kolei generuje zagrożenie fizyczne. W większości przypadków udaje się jednak uniknąć takich uwolnień.

Jakie istnieją strategie eliminacji zagrożeń fizycznych? Zagrożeń fizycznych można uniknąć, odwołując się do normy ISO 8573-1 dotyczącej instalacji systemu filtracji.